Zapiranje zavoda

Kdor zavod ustanovi ga lahko tudi zapre. Razlogi za to so lahko različni, upad prometa, omejenost dejavnosti, zaradi katerih se lahko ustanovi zavod ali pa kaj podobnega.

Običajno zavod zapremo:

  • če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa zavoda v sodni register,
  • če pride do izrečenega ukrepa prepovedi opravljanja dejavnosti zavoda, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti,
  • prenehanje zavoda, 
  • če se pripoji drugemu zavodu ali se razdeli v dvoje ali več zavodov, 
  • če se reorganizira kot podjetje, 
  • v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o ustanovitvi,
  • na podlagi stečaja, če ustanovitelj po zakonu ali aktu o ustanovitvi ni odgovoren za obveznosti svojega zavoda.

V Središču Rotunda, Koper, so.p. vam pomagamo tudi pri tem. Ponujamo vam pomoč pri ukinjanju zavodov, kjer vas zanesljivo vodimo od samega začetka pa vse do dokončane ukinitve. 

Zakaj izbrati prav nas?

  • Imamo 15-letne bogate izkušnje in znanje na področju nevladnega sektorja,
  • imamo profesionalne sodelavce na tem področju, ki vam lahko pomagajo,
  • ker boste za nas vedno na prvem mestu. 

Če se odločite, da boste izbrali nas, da vam pomagamo pri zapiranju zavoda nas lahko kontaktirate:

Tel.: +386 (0) 590 47 121
Mob.: +386 (0)51 458 410
Fax.: +386 (0) 590 47 122
E-mail: info@sredisce-rotunda.si