Pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta - do 31. 3.

Zakon o delovnih razmerjih v 160. členu določa, da je dolžan delodajalec delavca najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delavca lahko obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja delodajalec.

V dneve letnega dopusta se ne vštevajo prazniki in dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe ter drugi primeri opravičene odsotnosti z dela.


Letni dopust se določa in izrablja v delovnih dneh.

Vir: Računovodstvo.com