FURS zanimajo vaši računi v tujini

Pisno obvestilo o odmeri letnega dopusta - do 31. 3.

Zakon o delovnih razmerjih v 160. členu določa, da je dolžan delodajalec delavca najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delavca lahko obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja delodajalec.

Nova uredba o varstvu podatkov

Nova Uredba EU o varstvu podatkov (t. i. Uredba GDPR), ki bo začela veljati 25. maja 2018, prinaša za upravljalce osebnih podatkov (kamor sodijo tudi NVO, zavodi) tudi nove obveznosti o tem, kako moramo posameznike, katerih osebne podatke obdelujemo, o tem tudi obvestiti.

Vpis v Register dejanskih lastnikov – podatke še lahko vpišete čeprav ste zamudili rok

Dejanske lastnike morajo v Register dejanskih lastnikov vpisati vse pravne osebe razen nekaterih izjem, ki jih določa zakon.